Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg,2. del. Hovederhvervsområde: Jordbrug Fag/branche: Gartner

(De tekniske skoler m.fl.)


DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fagrække og lektionsplaner

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1. pr. uge ialt 1. pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  23     4        8 

      -------------------- 116  --------  184    300 

       2     12        0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold 

 anlæg    20     4    80   8    160    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 friland & 

 væksthus   5     8    40   4    20     60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Planteskole- 

 frugt & bær 10     4    40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold 

 (* 1)    2     2     4   0     0     4 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Undervisning indenfor fællesfag indgår som en integreret del af retningsfagenes undervisning.

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner.

Det forudsættes, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til jordbrugsområdet og specielt til gartnerfaget, og at der tilstræbes en nyttiggørelse af den træning, eleverne har opnået i basisårets arbejdsformer.

De fire moduler gennemgås indholdsmæssigt som beskrevet i læreplaner og undervisningsvejledning for efg 2. del, idet modul 1, 2 og 3 gennemarbejdes på 1. skoleophold, modul 4 på 2. skoleophold.

Valgfrie fag

Som det fremgår af læreplanen, kan en del af lektionerne til valgfrie fag benyttes til at supplere de obligatoriske fællesfag. I øvrigt følges reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

underv.insp.

Officielle noter

Ingen