Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRING AF SERVICEYDELSER ved teknonomkursus


TIMETAL :

60 timer.

ADGANGSBETINGELSER :

Virksomhedsøkonomi og virksomhedsorganisation bestået.

FORMÅL :

Formålet med faget er at give deltagerne basal viden om markedsføring af serviceydelser, fortrinsvis på producentmarkedet, samt indsigt i de specielle forbud, som giver afgørende indflydelse på servicevirksomhedens organisation og styring.

 

 INDHOLD : 

 1. Introduktion til markedsføring af service   2 timer 

 2. Serviceydelser og deres karakteristika    4 timer 

 3. Strategisk ledelse og markedsføring      6 timer 

 4. Markedsføring af salg             4 timer 

 5. Markedsføringsteori for servicesektoren    8 timer 

 6. Intern markedsføring             12 timer 

 7. Markedsføring og køberadfærd         2 timer 

 8. Markedsmuligheder og planlægning       4 timer 

 9. Ekstern markedsføring             4 timer 

 10. Produktudvikling i servicevirksomhed     4 timer 

 11. Studiekreds                 10 timer 

                        ------------ 

                         60 timer 

                        ------------ 

VÆGTNING :

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL : 

 Klassificering af vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, 

  der angiver det vejledende undervisningstimetal. 

 1. Introduktion til markedsføring af 

  serviceydelser                   A  2 timer 

  1.1 Begreber i markedsføring 

  1.2 Serviceydelser og servicesektoren 

  1.3 Sammenhæng og berøringsflader 

    til merkonomfag 

 2. Serviceydelser og deres karakteristika       B  4 timer 

  2.1 Håndgribelighed, produktion og forbrug, 

    forpligtelse og professionelt indhold 

  2.2 Kunderelationens livscyklus 

 3. Strategisk ledelse og markedsføring i 

  servicevirksomheden                C  6 timer 

  3.1 Strategiske faldgrupper i forbindelse 

     med resultatorienteret ledelse 

  3.2 Kvalitetsbegrebet og styring af kvalitet 

 4. Markedsføring og salg               B  4 timer 

  4.1 Markedsføringsbegrebet 

  4.2 Markedsføringsprocessen 

  4.3 Salget og sælgerproblemer 

 5. Markedsføringsteori for servicesektoren      C  8 timer 

  5.1 Servicevirksomhedens 

    markedsføringsfunktioner og organisation 

 6. Intern markedsføring                C  12 timer 

  6.1 Organisationens arbejdsmiljø og 

    arbejdsopgaver 

  6.2 Personale-, uddannelses- og 

    rekrutteringspolitikkens centrale rolle 

  6.3 Ledelsesmetoder og styringsmuligheder 

 7. Markedsføring og køberadfærd            B  2 timer 

  7.1 Usikkerhed i købssituationen 

  7.2 Identifikation af problem og problemløser 

  7.3 Valg af og smarbejde med servicevirksomhed 

 8. Markedsmuligheder og planlægning          B  4 timer 

  8.1 Situationsbeskrivelse 

  8.2 Mål og handlingsplaner 

 9. Ekstern markedsføring               B  4 timer 

  9.1 Vurdering af kommunikationsmidler 

 10. Produktudvikling i servicevirksomhed       B  4 timer 

 11. Studiekreds                    C  10 timer 

                           --------------- 

                           i alt 60 timer 

                              -------- 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles hjemmeopgaver af et samlet omfang som 6 eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen