Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Møbelpolstrer og autosadelmager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!------!---!----!------!----!---!----!------!----!---!----! 

  P  S10  P  S5   P  S5  P  S10  P   S5  P  S5 

    uger    u.     u.   uger     u.    u. 

 !---!------!---!----!------!----!---!----!------!----!---!----! 

 S = Skoleophold 

 P = Praktikophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1.pr. uge ialt 1.pr. uge ialt   ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10      4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  5      4    20    8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5      4    20    8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold  10      4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold  5      4    20    8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. ophold  5      4    20    8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I ALT    40         160       320   480 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindhold er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til møbelpolstrer- og autosadelmagerfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. og 3. skoleophold (5 x 4 lekt.) og( 5 x 4 lekt.)

Hovedemnet for disse skoleophold er:

- social udvikling: Indvidets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for 4. skoleophold er sammenhængen mellem:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

5. og 6. skoleophold ((5 x 4 lekt.) og 5 x 4 lekt.).

Hovedemnet for disse skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

valgfri fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn. insp.

Officielle noter

Ingen