Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Modist

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb

 

 !-------!----!-------!----!-------!----! 

   P  S10   P  S10   P  S10 

     uger     uger     uger 

 !-------!----!-------!----!-------!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole- Antal uger Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold  i alt  1.pr. uge i alt 1.pr. uge i alt   i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold 10     4    40     8   80     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold 10     4    40     8   80     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold 10     4    40     8   80     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt   30         120       240     360 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindholdet for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til modistfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 7. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen