Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget MARKEDSFØRING AF TRANSPORT på merkonomkursus


Timetal:

60 timer

Optagelsesbetingelser:

Der kan optages ansøgere, som har bestået en samlet merkonomuddannelse inden for transportlinjen.

Formål:

- at bibringe kursusdeltagerne viden om de markedsføringsmæssige problemer, der knytter sig til salget af transportsælgerens serviceydelser.

- at opøve kursusdeltagerne i at kunne analysere og vurdere deres egen markedsføringsmæssige situation.

- at opøve kursusdeltagerne til på at selvstændigt grundlag at kunne anvende den ovennævnte viden i deres salgsarbejde.

 

 Indhold og omfang: 

                        Vejledende timetal 

 1. Introduktion                   4 timer 

 2. Markedsføring af serviceydelser (generelt)    12 timer 

 3. Markedsføring af transportsælgerens 

  serviceydelser (specielt)            26 timer 

 4. Planlægning af salgs- og marketingarbejdet    12 timer 

 5. Valg af transportsælger              6 timer 

                        -------------- 

                        Ialt 60 timer 

                        -------------- 

 Vægtning: 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybdere kendskab til emnet o 

 g 

  kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 Detaljeret indhold: 

                        Vægtning  Vejledende 

                              timetal 

 1.   Introduktion til markedsføring 

    af transport                A      4 

 1.1.  Begreber i markedsføring 

 1.2.  Transport som serviceydelse 

 1.3.  Sammenhæng og berøringsflader 

    til andre merkonomfag. 

 2.   Markedsføring af serviceydelser 

    (generelt)                 B     12 

 2.1.  Serviceydelser og deres karakteristika 

 2.1.1. Håndgribelighed, produktion 

    og forbrug, forpligtelse og 

    professionelt indhold 

 2.1.2. Kunderelationens livscyklus        C 

 2.2.  Strategisk ledelse og markedsføring 

    i servicevirksomheden 

 2.2.1. Strategiske faldgruber i 

    forbindelse med resultatorienteret 

    ledelse 

 2.2.2. Kvalitetsbegrebet og styring 

    af kvalitet 

 2.3.  Markedsføring og salg           B 

 2.3.1. Markedsføringsbegrebet 

 2.3.2. Markedsføringsprocessen 

 2.3.3. Salget og sælgerproblemet 

 3.   Markedsføring af transportsælgerens 

    serviceydelser (specielt)               26 

 3.1.  Rederiet                  C 

 3.1.1. Produktudbud 

 3.1.2. Målgruppe 

 3.1.3. Påvirkning/reklame 

 3.1.4. Salg 

 3.1.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.1.6. Dokumentets juridiske betydning 

 3.2.  Vognmanden                 C 

 3.2.1. Produktudbud 

 3.2.2. Målgruppe 

 3.2.3. Påvirkning/reklame 

 3.2.4. Salg 

 3.2.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.2.6. Dokumentets juridiske betydning 

 3.3.  Flyselskabet                C 

 3.3.1. Produktudbud 

 3.3.2. Målgruppe 

 3.3.3. Påvirkning/reklame 

 3.3.4. Salg 

 3.3.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.3.6. Dokumentets juridiske betydning 

 3.4.  DSB                    C 

 3.4.1. Produktudbud 

 3.4.2. Målgruppe 

 3.4.3. Påvirkning/reklame 

 3.4.4. Salg 

 3.4.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.4.6. Dokumentets juridiske betydning 

 3.5.  Speditøren                 C 

 3.5.1. Produktudbud 

 3.5.2. Målgruppe 

 3.5.3. Påvirkning/reklame 

 3.5.4. Salg 

 3.5.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.5.6. Anvendelse af dokumenter 

 3.6.  Havnen                   C 

 3.6.1. Produktudbud 

 3.6.2. Målgruppe 

 3.6.3. Påvirkning/reklame 

 3.6.4. Salg 

 3.6.5. Organisation af marketingafdelingen 

 3.6.6. Anvendelse af dokumenter 

 3.7.  Planlægning af markedsundersøgelse     C 

 4.   Planlægning af salgs- og 

    marketingsarbejdet                  12 

 4.1.  Sælgerne                  C 

 4.1.1. Rekruttering 

 4.1.2. Uddannelse 

 4.1.3. Ansættelseskontrakten 

 4.2.  Reklamebureau               C 

 4.2.1. Ide 

 4.2.2. Konflikt/moral 

 4.2.3. Markedsføringsloven 

 5.   Valg af transportsælger          C      6 

 5.1.  Kriterier for valg 

 5.2.  Transportmiddel 

 5.3.  Transportøren/formidler 

 5.4.  Alternative muligheder 

Hjemmeopgaver:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Ikrafttrædelse:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1985.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen