Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PRODUKTIONSSTYRING II ved teknonomkursus


Timetal :

60 timer.

Adgangsbetingelser :

Produktionsstyring I skal være gennemført eller tilsvarende viden være opnået.

Formål :

Er at sætte deltagerne i stand til at kunne identificere og formulere almene produktionsstyringsproblemer.

Deltagerne skal kunne opbygge og indføre et mindre produktionsstyringssystem, der er tilpasset det pågældende firmas behov.

 

 Indhold og omfang :            Vejledende   Vægtning 

                       timetal 

 1. Introduktion                 2    A 

 2. Produktionsstyring, formål og mål       4    B 

 3. Gennemgang af kendte systemer         4    C 

 4. Analyse og beskrivelse af 

   produktionsstyringsbehov           14    C 

 5. Udvælgelse af metoder, værktøjer, 

   hjælpemidler, der anvendes i 

   produktionsstyring              12    C 

 6. Indførelse af systemet implementering    10    C 

 7. Studiekreds                 14    C 

Vægtning :

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. Introduktion

Deltagerne informeres om de arbejdsmetoder, der anvendes i kurset, hvor teorien for bl.a. Produktionsstyring I behandles i praktiske situationer (case og studiekreds).

1.1 Arbejdsformen på kurset

1.2 Referencen til Produktionsstyring I

1.3 Studiekreds

2. Produktionsstyring, formål og mål

Hvad er formål, delmål med at udarbejde et produktionsstyringssystem for virksomheder, hvilke behov og muligheder har virksomheden for at få udført produktionsstyringssystem m.h.t. indre og ydre påvirkninger.

2.1 Formål og udvikling

2.2 Målsætning

2.3 Opfyldelse af målsætning 2.3.1 Ydre påvirkninger 2.3.2 Indre påvirkninger

2.4 Fra målsætning til system

3. Gennemgang af kendte systemer

Deltagerne vil få en gennemgang af forskellige typer af styringsmuligheder i form af eksempler fra industrien for at stå bedre rustet i forbindelse med den opgave, som de selv skal udarbejde.

4. Analyse og beskrivelse af virksomhedens produktionsstyringsbehov

Deltagerne skal kunne erkende og beskrive sammensatte produktionsstyringsproblemer.

4.1 Beskrivelse af en virksomhed

4.2 Analyseteknik

4.3 Problemerkendelse 4.3.1 Nødvendige aktivitetsplaner 4.3.2 Ressourcebehov 4.3.3 Økonomi

4.4 Beskrivelse/analyse af det nuværende styresystem

4.5 Beskrivelse af virksomhedens behov

5. Udvælgelse af metoder, værktøjer og hjælpemidler der anvendes i produktionsstyring

Med udgangspunkt i de fastlagte produktionsstyringsbehov skal deltagerne udarbejde et produktionsstyringssystem, hvor metoden beskriver de nødvendige værktøjer. Blanketter og andre hjælpemidler udarbejdes.

5.1 Valg af værktøj og hjælpemidler

5.2 Konstruktion af et styringssystem

5.3 Udarbejdelse af systemets blanketter for input/output

6. Indførelse og opfølgning af systemer

Deltagerne skal kunne udarbejde en implementeringsplan for et produktionsstyringssystem.

6.1 Implementering

6.2 Opfølgning/justering af plan 6.2.1 Tidsplan 6.2.2 Funktionsplan

7. Studiekreds

I henhold til regler for studiekredsarbejde.

Hjemmeopgaver :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan af 12. marts 1984 for produktionsstyring II.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen