Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Serviceskomager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !--------!--------!--------!--------!--------!-------! 

   P   S10    P    S10    P   S10 

       uger       uger       uger 

 !--------!--------!--------!--------!--------!-------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal 

       uger   1.pr.uge i alt   1.pr.uge i alt  lektioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10    4    40    8    80   120 

 ---------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10    4    40    8    80   120 

 ---------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  10    4    40    8    80   120 

 ---------------------------------------------------------------- 

 I alt    30        120        240   360 

 ---------------------------------------------------------------- 

Fagindholdet for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til serviceskomagerfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul

1.

2. skoleophold (10 x 4) lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen