Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fagbranche: Gardindekoratør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!------!-----!-------!-----!-------!-----! 

  P  S5   P   S10   P   S5   P 

 !---!------!-----!-------!-----!-------!-----! 

 P= Praktikophold 

 S= Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole- Antal uger Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold  i alt  1.pr. uge i alt 1.pr. uge i alt   i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  5     4    20    8    40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold 10     4    40    8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5     4    20    8    40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt   20         80        160    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindholdet for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til gardindekoratørfaget.

1. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for 2. skoleophold er

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er

- Social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen