Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Fag/branche: Flymekaniker

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !----!----!----!---!-----!----!-----!----!-------!----!---!---!-! 

  P  S2  P  S10  P  S8  P  S8   P   S10 P S2 P 

    u.    u.     u.     u.      u.   u. 

 !----!----!----!---!-----!----!-----!----!-------!----!---!---!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1.pr. uge ialt 1.pr. uge ialt   ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  2      0    0    0    0    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10      5    50    5   50   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  8      5    40    5   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold  8      5    40    5   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold  10      5    50    5   50   100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. ophold  2      0    0    0    0    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I ALT    40         180       180   360 

 --------------------------------------------------------------------- 

Lærerplanen og undervisningsvejledningerne for 2. del foreskriver 4 lektioner pr. blok. For jern- og metalområdet vil der være 5 lektioner pr. uge. De overskydende lektioner kan anvendes som supplerende lektioner. Forslag til indholdet i disse lektioner er nærmere beskrevet i læreplanen for 2. del under de enkelte moduloversigter, De overskydende lektioner kan endvidere anvendes til forberedelse og afvikling af virksomhedsbesøg i tilknytning til den obligatoriske undervisning.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstilling med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til flymekanikerfaget.

2. Skoleophold:

Emnerne for 2. skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

3. Skoleophold:

Emnerne for 3. skoleophold er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- fritidsaktiviteternes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold:

Emnerne for 4. skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledning for

modul 2.

5. skoleophold:

Emnerne for 5. skoleophold er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves

hermed direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn. insp.

Officielle noter

Ingen