Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Fag/branche: Svejser

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!------!-----!------!-----!------!-----!----! 

  P  S10   P  S10   P  S10   P  S2 

     uger     uger     uger     u. 

 !-----!------!-----!------!-----!------!-----!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole- Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold  i alt   1.pr. uge i alt 1.pr. uge i alt  i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold 10     6    60    4    40    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold 10     6    60    4    40    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold 10     6    60    4    40    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt   30         180        120    300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Læreplanen og undervisningsvejledningerne for 2. del foreskriver 4 lektioner pr. blok. For jern- og metalområdet vil der være 6 lektioner pr. uge. De overskydende lektioner kan anvendes som supplerende lektioner. Forslag til indholdet i disse lektioner er nærmere beskrevet i læreplanen for 2. del under de enkelte moduloversigter. De overskydende lektioner kan endvidere anvendes til forberedelse og afvikling af virksomhedsbesøg i tilknytning til den obligatoriske undervisning.

Fagindholdet for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til svejserfaget.

1. skoleophold:

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden undervises i følgende:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Til gennemgang af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 2.

De to moduler gennemgås i sammentrængt form.

2. skoleophold:

Emnerne for 2. skoleophold er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- fritidsaktiviteternes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold:

Emnerne for 3 skoleophold er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen