Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget MARKEDSFØRING AF SERVICEYDELSER på merkonomkursus


FAG:

 

 Læreplan for suppleringsfaget MARKEDSFØRlNG AF SERVICEYDELSER på 

  merkonomkursus. 

 TIMETAL: 

 60 timer. 

 ADGANGSBETINGELSER: 

 Virksomhedsøkonomi og virksomhedsorganisation bestået. 

 FORMÅL: 

 Formålet med faget er at give deltagerne basal viden om markedsføring 

  af serviceydelser, fortrinsvis på producentmarkedet, samt indsigt 

  i de specielle forhold, som giver afgørende indflydelse på 

  servicevirksomhedens organisation og styring. 

 INDHOLD: 

 1. Introduktion til markedsføring af service        2 timer 

 2. Serviceydelse, og deres karakteristika          4 timer 

 3. Strategisk ledelse og markedsføring           6 timer 

 4. Markedsføring af salg                  4 timer 

 5. Markedsføringsteori for servicesektoren         8 timer 

 6. Intern markedsføring                  12 timer 

 7. Markedsføring og køberadfærd               2 timer 

 8. Markedsmuligheder og planlægning             4 timer 

 9. Ekstern markedsføring                  4 timer 

 10. Produktudvikling i servicevirksomhed          4 timer 

 11. Studiekreds                      10 timer 

                              60 timer 

 INDLÆRINGSDYBDE: 

 A. Deltagerne har fået forklaret emnerne gennem en bred orientering 

  og har opnået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært viden gennem lektioner og 

  selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og 

  kendskab til de pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL: 

 Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, 

  der angiver det vejledende undervisningstimetal. 

 1. Introduktion til markedsføring af 

  serviceydelser                   A  2 timer 

 1.1 Begreber i markedsføring 

 1.2 Serviceydelser og servicesektoren 

 1.3 Sammenhæng og berøringsflader 

 til merkonomfag 

 2. Serviceydelser og deres karakteristika       B  4 timer 

 2.1 Håndgribelighed, produktion og 

  forbrug, forpligtigelse og professionelt indhold 

 2.2 Kunderelationens livscyklus 

 3. Strategisk ledelse og markedsføring i 

  servicevirksomheden                C  6 timer 

 3.1 Strategiske faldgrupper i forbindelse med resultatorienteret 

  ledelse 

 3.2 Kvalitetsbegrebet og styring af 

  kvalitet 

 4. Markedsføring og salg               B  4 timer 

 4.1 Markedsføringsbegrebet 

 4.2 Markedsføringsprocessen 

 4.3 Salget og sælgerproblemer 

 5. Markedsføringsteori for servicesektoren      C  8 timer 

 5.1 Servicevirksomhedens markedsfø- 

  ringsfunktioner og organisation 

 6. Intern markedsføring                C 12 timer 

 6.1 Organisationens arbejdsmiljø og 

  arbejdsopgaver 

 6.2 Personale-, uddannelses- og re- 

  krutteringspolitikkens centrale 

  rolle 

 6.3 Ledelsesmetoder og styringsmuligheder 

 7. Markedsføring og køberadfærd            B  2 timer 

 7.1 Usikkerhed i købssituationen 

 7.2 Identifikation af problem og problemløser 

 7.3 Valg af og samarbejde med service virksomhed 

 8. Markedsmuligheder og planlægning          B  4 timer 

 8.1 Situationsbeskrivelse 

 8.2 Mål og handlingsplaner 

 9. Ekstern markedsføring               B  4 timer 

 9.1 Vurdering af kommunikationsmidler 

 10. Produktudvikling i servicevirksomhed       B  4 timer 

 11. Studiekreds                    C 10 timer 

                          i alt 60 timer 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles hjemmeopgaver af et samlet omfang som 6 eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1984.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen