Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/brance: Glasrørsblæser

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !----!---------!----!---------!----!-------! 

  P   S10   P   S10   P   S10 

     uger     uger      uger 

 !----!---------!----!---------!----!-------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag  Antal 

       uger   1.pr.uge i alt   1.pr.uge i alt  lektioner 

       i alt                     i alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     4    40     8    80   120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4    40     8    80   120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   10     4    40     8    80   120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     30        120         240   360 

 -------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til glasrørsblæserfaget.

1. skoleophold (10X4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10x4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er: -

social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10x4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen