Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Skrædder

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!------!-----!------!-----!------!-----!------! 

  P  S10   P  S10   P  S10   P  S10 

    uger     uger     uger     uger 

 !---!------!-----!------!-----!------!-----!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Antal   Obl.       Valgfrie   Antal 

 Skoleophold  uger   fællesfag     fag     lektioner 

        ialt  1.pr. uge ialt  1.pr.uge ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10    4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10    4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   10    4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   10    4    40    8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ialt      40        160       320   480 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den pågældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til skrædderfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnerne for tredie skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningens modul 2.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for fjerde skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 7. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen