Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: VVS-Montør, Blikkenslager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-!----!-----------!----!----------!----!-! 

 P S10    P   S10    P   S10 P 

  uger       uger      uger    VVS-montør 

 !-!----!-----------!----!----------!----!-! 

 !-!----!-----------!----!----------!----!-----------!----!-! 

 P S10    P   S10    P   S10    P   S10 P 

  uger       uger      uger       uger 

 !-!----!-----------!----!----------!----!------------!---!-! 

                        Blikkenslager 

 S = Skoleophold 

 P = Praktikophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Antal   Obl.      Valgfrie    Antal 

 Skoleophold  uger   fællesfag    fag       lektioner 

        ialt  1.pr.uge. ialt  1.pr.uge. ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10    4    40    4    40   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10    4    40    4    40   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   10    4    40    4    40   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   10    4    40    4    40   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     40        160       160   320 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til VVS-branchen.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnernes for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v.,

herunder - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviter - virksomhedernes indflydelse.

Emnernes gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner), blikkenslager.

Emnerne for fjerde skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttræden.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen