Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Keramisk Fagarbejder, Drejer og Gipser og Pottemager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-------! 

   20   P    Keramisk fagarbejder 

  uger 

 !-------!-------! 

         !------!-----------!------! 

          10    P    10    Drejer og 

          uger        uger   gipser 

         !------!-----------!--!---! 

          10    P     S5   Pottemager 

          uger         u. 

         !------!-----------!--!---! 

 S = Skoleophold 

 P = Praktik. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal 

       uger   1.pr.uge i alt   1.pr.uge i alt   lektio- 

       i alt                      ner 

                               i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   20     4    80     8   160    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4    40     8    80    120 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  10(5)    4   40(20)    8   80(40)  120(60) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 i alt    40(35)      160(140)      320(280)  480(420) 

 -------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til de keramiske fag.

1. skoleophold (20X4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden gennemgås

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

2. skoleophold (10x4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold (10x4 eller 5x4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3. Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 7. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen