Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Buntmager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 ------------------------------------------ 

 P S 10 uger P S 10 uger  P S 5 u.     P= praktik 

 ------------------------------------------   S= skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-    Antal   Obl.      Valgfrie    Antal 

 ophold    uger   fællesfag   fag      lektioner 

        ialt  1.pr.uge ialt  1.pr.uge ialt   ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10    4   40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10    4   40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    5    4   20   8    40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     25       100       200    300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til buntmagerfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnernes gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen