Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene Fag/branche: Frisør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!--------!-----!-------!-----!-------!-----!--------! 

  P   S10   P   S10   P   S10   P   S10 

     uger      uger     uger     uger 

 !-----!--------!-----!-------!-----!-------!-----!--------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleop- Antal  Obl. fællesfag   Valgfrie fag  Antal lektioner 

 hold   uger   1.pr. uge ialt  1.pr. uge ialt    ialt 

      ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold 10      4   40     4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold 10      4   40     4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold 10      4   40     4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold 10      4   40     4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt   40         160        160    320 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagområdet og i særdeleshed til frisørfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnerne for andet skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 2.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- social udvikling: individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for fjerde skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul

4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e. b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen