Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Buntmagersyer

Uddannelsesforløb:

 

 ----------------------------------- 

 ! P ! S10 ! P ! S10 ! 

 ----------------------------------- 

 S = Skoleophold 

 P = Praktik 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Antal  Obl.      Valgfrie   Antal 

 Skoleophold  uger   fællesfag    fag      lektioner 

        ialt  1.pr.uge ialt  1.pr.uge ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10    4   40   8    80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10    4   40   8    80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ialt     20        80       160   240 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den pågældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til buntmagersyerfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for 1. skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen