Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: servicefagene. Fag/branche: Beklædningsoperatør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!---------!---------!----! 

  P   S20    P   S5 

 !-----!---------!---------!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Antal   Obl.       Valgfrie   Antal 

        uger   fællesfag     fag      lektioner 

 Skoleophold  ialt  1.pr.uge ialt  1.pr.uge i alt   ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    20    4    80     8   160    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    5    4    20     8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      25       100        200    300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den pågældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til beklædningsoperatørfaget.

1. skoleophold (20 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden undervises i:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

2. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.d.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen