Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Blåmaler, Figur- og Fajancemaler og Over- glasurmaler

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----! 

  S20  P  Blåmaler 

  uger 

 !-----!-----!-------!---! 

        S30  P  Figur- og fajancemaler 

        uger 

       !-------!---!------!-------!--! 

              S15   P  S5 Overglasurmaler 

              uger     u. 

             !------!-------!--! 

 P = Praktik 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 ----------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl.fællesfag   Valgfrie fag   Antal 

       uger   pr. uge i alt   pr. uge i alt  i alt 

       i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  20     4   80    8    160   240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  30    *)4   80    8    160   240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  15     0    0    0     0    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   5     0    0    0     0    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 i alt    70        160        320   480 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Der undervises i 20 uger.

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til serviceområdet og i særdeleshed til porcelænsmalerfagene.

1. skoleophold (20 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul

1.

Desuden gennemgås

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

2. skoleophold (20 x 4 lektioner).

Det første hovedemne for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

Det andet hovedemne er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen