Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Stationsbetjent

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!--!-------!----!-----------!--!---! 

  P S5  P   S8    P   S3 P 

 !---!--!-------!----!-----------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   5     6   30     4   20    50 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   8    7-8   60    2-3   20    80 

 ------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   3     0    0     0    0    000 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     17        90         40    130 

 -------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til stationsbetjentfaget.

1. skoleophold (30 lektioner).

Emnet for første skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (60 lektioner).

Det overeordnede tematiske udgangspunkt er den teknologiske udvikling i faget og i samfundet i øvrigt.

1. emne på andet skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. emne på andet skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

Skoleopholdets to emner skal sammenbindes ved det overordnede tema om teknologiudvikling.

3. skoleophold.

Der undervises ikke i fællesfag.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. november 1985, samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-599 af 19. marts 1984.

P.d.v.

e.b.

Merete Pedersen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen