Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde i landtransport. Fag/branche: Fragtchauffør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!----!-----!----!-----!-------!---! 

  P  S5  P  S5  P   S10  P 

 !-----!----!-----!----!-----!-------!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   5     6   30     4   20    50 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5     6   30     4   20    50 

 ------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   10     6   60     4   40    100 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     20        120         80    200 

 -------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningens generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til fragtchaufførfaget.

1. skoleophold (30 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

 

 - erhvervsudviklingen 

 - ejendomsretsforhold 

 - organisationsforhold 

 - problemer omkring konflikter. 

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (30 lektioner).

Emnerne for andet skoleophold er:

 

 - social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger 

  m.v., herunder: 

 - udvikling af sproget 

 - familiens indflydelse 

 - skolens indflydelse 

 - massemediernes indflydelse 

 - indflydelse via fritidsaktiviteter 

 - virksomhedernes indflydelse. 

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (60 lektioner).

1. emne for tredie skoleophold er:

 

  - arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: 

  - sikkerhed på arbejdspladsen 

  - lønsystemer 

  - tidsplanlægning 

  - produktionsstyring. 

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

2. emne for tredie skoleophold er:

 

  - samfundets målsætning og politik 

  - virksomhedernes målsætning og politik 

  - det enkelte individs målsætning og politik. 

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. november 1985.

P.d.v.

e.b.

Merete Pedersen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen