Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1047 af 14. december 2001 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 169 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk.1 ændres »79/700/EØF« til: »2002/63/EF«.

2. I bilag 1 indsættes under punktet Bogstavhenvisning p:
»Bentazon: 11. juni 2006,
Flupyrsulfuron-methyl: 1. december 2005,
Pymetrozin: 1. december 2005 og
Pyridat: 11. juni 2006«.

3. I bilag 1 indsættes under Talhenvisninger:
»57) Summen af bentazon og konjugater af 6-OH- og 8-OH-bentazon udtrykt som bentazon,
58) Summen af pyridat, dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater af CL 9673 udtrykt som pyridat,
59) Summen af quintozen og pentachloranilin udtrykt som quintozen,
60) Syren af clodinafoppropargyl beregnet som clodinafoppropargyl ækvivalenter (CGA 193469, 2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyloxy)-phenoxy]-propionic acid) udtrykt som clodinafoppropargyl,
61) Iodosulfuron-methyl og dets salte udtrykt som iodosulfuron-methyl,
62) Summen af sulfusulfuron og dets metabolitter, som kan hydrolyseres til 2-(ethylsulfonyl)-imidazol[1,2-a]pyridin og
63)Summen af pyridat og dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) udtrykt som pyridat«.

4. I bilag 2 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 1 angivne grænseværdier.

5. I bilag 2 indsættes endvidere maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 2 angivne grænseværdier.

6. I bilag 3 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de pågældende produkter, ændres disse til de i bilag 3 angivne grænseværdier.

7. I bilag 4A indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 4 angivne grænseværdier.

8. I bilag 4B indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 5 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 5 angivne grænseværdier.

9. I bilag 6 indsættes maksimalgrænseværdier, som angivet i bilag 6 til denne bekendtgørelse. I tilfælde, hvor der allerede eksisterer grænseværdier for de pågældende stoffer på de angivne produkter, ændres disse til de i bilag 6 angivne grænseværdier.

10. I bilag 6 udgår grænseværdierne for »flupyrsulfuron methyl på hvede 0,02« samt »fenhexamid på solbær og ribs 0,2« .

11. I bilag 7 udgår henvisningerne til »Lindan, kun kartofler« samt »Quintozen «.

§ 2

Stk. 1. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2002. Dog således, at alene ændringerne angivet i denne bekendtgørelses bilag 2 og 6 samt for følgende stoffer, træder i kraft den 1. september 2002: amitraz, azoxystrobin, flupyrsulfuron-methyl, lambda-cyhalothrin og pymetrozin.

Stk. 2. Ændringerne for følgende stoffer træder i kraft den 1. december 2002: lindan, permethrin og quintozen.

Stk. 3. Ændringerne for følgende stoffer træder i kraft den 1. januar 2003: bentazon, og pyridat.

Stk. 4. Ændringerne for stoffet parathion træder i kraft den 1. maj 2003.

Stk. 5 Ændringspunkt nummer 1 træder i kraft den 1. januar 2003.

Fødevaredirektoratet, den 22. august 2002

P.D.V.
Henrik G. Jensen

/Tanja Jørgensen


Bilag 1

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner, clementiner
og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Amitraz3)

0,05*

             

Azoxystrobin

1p

             

Bentazon57)

0,1*p

             

Flupyrsulfuron-
methyl

0,02*p

             

Lambda-
cyhalothrin

 

0,1

 

0,1

   

0,1

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

             

Parathion

0,05*

             

Permethrin21)

0,05*

             

Pymetrozin

0,3p

             

Pyridat58)

0,05*p

             

Quintozen59)

0,02*

             

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

TRÆ-NØDDER

Acjou-nødder

Hassel-
nødder

Kastan-
jer

Kokosnødder

Macad-
mia-
nødder

Mand-
ler

Para-
nødder

Pecan-nødder

Pinje-
kerner

Pistacie-nødder

Val-
nødder

Andre

Amitraz3)

0,05*

                       

Azoxystrobin

0,1*p

                       

Bentazon57)

0,1*p

                       

Flupyrsulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,05*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KERNEFRUGTER
friske, tørrede, ubehandlede, frosne,
uden tilsat sukker

STENFRUGTER
friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

KERNE-
FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-
FRUGTER

Abri-
koser

Blom-
mer

Ferskner, nektariner
og lign. krydsninger

Kirse-
bær

Andre

Amitraz3)

0,5

       

0,05*

         

Azoxystrobin

0,05*p

       

0,05*p

         

Bentazon57)

0,1*p

       

0,1*p

         

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,1

0,2

0,2

0,1

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

0,01*

Parathion

0,05*

0,05*

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,05p

0,05p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

0,02*

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Spisedruer
og druer til
vin

Spise-
druer

Druer
til vin

Jordbær,
dyrkede

Stængel-
frugter,
dyrkede

Brom-
bær

Hindbær

Korbær

Logan-
bær

Andre

Amitraz3)

0,05*

                   

Azoxystrobin

 

2

   

2p

0,05*p

         

Bentazon57)

0,1*p

                   

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,2

0,5

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅ-
FRUGTER

Andre småfrugter
og bær, dyrkede

Blåbær
(Vaccin myrtil)

Ribs og
solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende
bær og frugter

Amitraz3)

0,05*

             

Azoxystrobin

 

0,05*p

         

0,05*p

Bentazon57)

0,1*p

             

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,1

0,1

0,02*

0,2

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

DIVERSE FRUGTER

Ana-
nas

Avoca-
doer

Bana-
ner

Dad-
ler

Fig-
ner

Gra-
nat-
æbler

Kiwi

Kum-
quat

Litchi-
blom-
mer

Man-
go

Oli-
ven

Pa-
paya

Passions-
frugter

Andre

Amitraz3)

0,05*

                           

Azoxystrobin

     

2

                   

0,05*p

Bentazon57)

0,1*p

                           

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

RØDDER
OG
KNOLDE

Gule-
rød-
der

Jord-
skok-
ker

Knold-
sel-
leri

Kål-
roer

Maj-
roer

Pasti-
nak-
ker

Pe-
ber-
rod

Per-
sille-
rod

Radi-
ser

Rød-
beder

Skor-
zoner-
rod

Søde
kar-
tofler

Yams

Andre

Amitraz3)

0,05*

                           

Azoxystrobin

 

0,2p

       

0,2p

0,2p

0,2p

   

0,2p

   

0,05*p

Bentazon57)

0,1*p

                           

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,1

0,1

0,02*

Lindan
(gammaHCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

LØG,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

FRUGTGRØNTSAGER I,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

LØG

Alm.
løg

Forårs-
løg

Hvid-
løg

Skalotte-
løg

Andre

FRUGT-
GRØNT-
SAGER

Solanacea

Auber-
giner

Peber-
frugter
inkl. chili

Tomater

Andre

Amitraz3)

0,05*

             

0,5

 

0,5

0,05*

Azoxystrobin

0,05*p

             

2p

2p

2p

0,05*p

Bentazon57)

0,1*p

         

0,1*p

         

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

0,5

0,1

0,1

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

0,01*

Parathion

0,05*

0,05*

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,5p

1p

0,5p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

FRUGTGRØNTSAGER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

FRUGT-
GRØNT-
SAGER

Cucurbitae,
spiselig
skræl

Agur-
ker

Asier

Cour-
getter

Andre

Cucurbitae,
uspiselig
skræl

Meloner

Græs-
kar

Vand-
meloner

Andre

Sukker-
majs

Amitraz3)

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Azoxystrobin

 

1p

       

0,5p

       

0,05*p

Bentazon57)

0,1*p

                     

Flupyrsulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,1

0,05

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,5p

0,2p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KÅL I, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

KÅL

Blomsterkål

Broccoli

Blomkål

Andre

Hovedkål

Hvid- og rødkål

Rosenkål

Andre

Amitraz3)

0,05*

               

Azoxystrobin

0,05*p

               

Bentazon57)

0,1*p

               

Flupyrsulfuron-methyl

0,02*p

Lambda-cyhalothrin

0,1

0,2

0,05

0,02*

Lindan (gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,05p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KÅL II,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

BLADGRØNTSAGER I,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

KÅL

Blad-
kål

Grøn-
kål

Kina-
kål

Andre

Kål-
rabi

BLADGRØNT-
SAGER,
FRISKE URTER

Salat
og
lign.

Endivie
bred-
bladet

Hoved-
og pluk-
salat

Karse

Vår-
salat

Andre

Amitraz3)

0,05*

         

0,05*

           

Azoxystrobin

0,05*p

           

3p

         

Bentazon57)

0,1*p

           

0,1*p

         

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

0,02*

1

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

0,01*

Parathion

0,05*

0,05*

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,02*p

1p

Pyridat58)

0,2p

0,05*p

0,05*p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BLADGRØNTSAGER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

BLAD-
GRØNT-
SAGER, FRISKE URTER

Spinat
og
lign.

Spinat

Blad-
beder

Andre

Brønd-
karse

Julesalat

Urter

Kørvel

Persille

Purløg

Selleri-
blade

Andre

Amitraz3)

0,05*

                       

Azoxystrobin

 

0,05*p

     

0,05*p

0,2p

0,05*p

         

Bentazon57)

 

0,1*p

     

0,1*p

0,1*p

0,1*p

         

Bitertanol

0,05*

                       

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,5

0,02*

0,02*

0,02*

1

Lindan
(gamma-
HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,02*p

0,02*p

1p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆLGFRUGTER,
friske, frosne, ubehandlede

STÆNGELGRØNTSAGER,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

BÆLG-
FRUG-
TER,
FRISKE

Bøn-
ner
med
bælg

Bøn-
ner uden
bælg

Ær-
ter
med
bælg

Ær-
ter uden
bælg

Andre

STÆNGEL-
GRØNT-
SAGER

Arti-
skok-
ker

Arti-
skok-
ker,
spanske

A-
spar-
ges

Fen-
nikel

Por-
rer

Rabar-
ber

Bleg-
sel-
leri

Andre

Amitraz3)

0,05*

         

0,05*

               

Azoxystrobin

 

1p

 

0,5p

0,2p

0,05*p

 

1p

     

0,1p

 

5p

0,05*p

Bentazon57)

     

0,5p

0,2p

0,1*p

0,1*p

               

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,02*p

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

0,2

0,02*

0,2

0,2

0,02*

0,3

0,02*

Lindan
(gamma
HCH)

0,01*

0,01*

Parathion

0,05*

0,05*

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

1p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

SVAMPE, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

BÆLGFRUGTER, tørrede

SVAMPE

Svampe,
dyrkede

Svampe,
vildtvoksende

BÆLGFRUGTER,
TØRREDE

Bønner

Linser

Ærter

Andre

Amitraz3)

0,05*

   

0,05*

       

Azoxystrobin

0,05*p

   

0,1p

       

Bentazon57)

0,1*p

   

0,1*p

       

Flupyrsulfuron-methyl

0,02*p

0,02*p

Lambda-cyhalothrin

0,02*

0,5

0,02*

Lindan (gamma HCH)

0,01*

0,01*

Parathion

0,05*

0,05*

Permethrin21)

0,05*

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

0,02*

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

OLIEFRØ

OLIEFRØ

Bomulds-
frø

Hørfrø

Jord-
nødder

Rapsfrø

Sesamfrø

Senneps-
frø

Solsikke-
frø

Soya-
bønner

Valmue-
frø

Andre

Amitraz3)

 

1

               

0,05*

Azoxystrobin

0,05*p

                   

Bentazon57)

               

0,1p

 

0,1*p

Flupyr-
sulfuron-
methyl

0,05*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,05p

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,05

0,02*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

TE

HUMLE

KARTOFLER

Te (tørrede blade og stilke, også
gærede, af Camillia sinensis)

HUMLE, (tørret), også humlepellets
og ikke-koncentreret pulver

KARTOFLER

Nye
kartofler

Lager
kartofler

Amitraz3)

0,1*

20

0,05*

   

Azoxystrobin

0,1*p

20p

0,05*p

   

Bentazon57)

0,1p

0,1*p

0,1*p

   

Flupyrsulfuron-
methyl

0,05*p

0,05*p

0,02*p

Lambda-
cyhalothrin

1

10

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

0,05*

0,05*

0,01*

Parathion

0,1*

0,1*

0,05*

Permethrin21)

0,1*

0,1*

0,05*

Pymetrozin

0,1*p

5p

0,02*p

Pyridat58)

0,1*p

0,1*p

0,05*p

Quintozen59)

0,05*

0,05*

0,02*

 


Bilag 2

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for

grupper af og eksempler på individuelle produkter

Acephat

Ferskner, nektariner og lign. krydsninger 0,2

Chlorothalonil

Knoldselleri 1

Cypermethrin8)

Asparages 0,1

Ethephon

Ananas 2

Fenbutatinoxyd

Peberfrugt 1

Kresoxim-methyl

Jordbær 0,2p

Metalaxyl

Bredbladet endvie 1, forårsløg 0,2 og kørvel, persille, purløg, selleriblade og andre urter 1

 


Bilag 3

Pesticidrester i og på cerealier

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

Bentazon57)

0,1*p

Flupyrsulfuron-methyl

0,02*p

Lindan (gamma HCH)

0,01*

Parathion

0,05*

Permethrin21)

0,05*

Pymetrozin

0,02*p

Pyridat58)

0,05*p

Quintozen59)

0,02*

 


Bilag 4

Maksimalgrænseværdier for fødevarer af animalsk oprindelse, del A

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

 

For fedtindhold i kød, varer af kød, slagteaffald og animalsk fedt som anført i bilag 5 under pos. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602(1)(4)

For rå mælk og sødmælk fra køer som anført i bilag 5 under pos. 0401. For de øvrige fødevarer under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406 i henhold til (2)(4)

For friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408(3)(4)

Lindan
(gamma HCH)

Fjerkrækød 0,7

Andre 0,02

0,001*

0,1

Parathion

0,05*

0,05*

0,05*

Quintozen59)

0,01*

0,01*

0,01*

1) For fødevarer med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer restindholdet til den udbenede fødevares samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er fastsat på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg.

2) Ved bestemmelse af restindholdet skal beregningen for rå mælk fra køer foretages på grundlag af fedtstoffet. For de øvrige fødevarer i bilag 5 (under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406) gælder:

a) med et fedtindhold under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi,

b) med et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den, der gælder for rå mælk og sødmælk.

3) For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10% udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgrænseværdien 10 gange den, der gælder for friske æg.

4) Fodnote (1), (2) og (3) gælder ikke, hvis maksimalgrænseværdien er angivet som den analytiske bestemmelsesgrænse, jf. bilag 1.

 

 


Bilag 5

Maksimalgrænseværdier for fødevarer af animalsk oprindelse, del B

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

For kød, herunder også fedt, forarbejdede varer af kød, slagteaffald og fedt som anført i bilag 5 under pos. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

For mælk og mejeriprodukter som anført i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406

For friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408

Bentazon57)

0,05*p

0,02*p

0,05*p

Pymetrozin

0,01*p

0,01*p

0,01*p

Pyridat63)

Nyre undtagen fjerkræ 0,4p.

Andre 0,05*p

0,05*p

0,05*p

 


Bilag 6

Midlertidige danske maksimalgrænser for restindhold af pesticider
fastsat efter direktiv 91/414

Pesticidrest

Produkt

Maksimalgrænseværdi mg/kg

Aclonifen

Hestebønner med bælg

0,05*

Clodinafoppropargyl60)

Hvede

0,02*

Clopyralid

Jordbær

0,05*

Clopyralid

Rosenkål

0,05*

Clopyralid

Raps, ryps

0,1

Clopyralid

Korn

2

Clopyralid

Rødbeder, bederoer

0,3

Clopyralid

Kommen

0,05*

Clopyralid

Fedt og lever fra kvæg

0,05*

Clopyralid

Kød fra kvæg

0,1

Clopyralid

Nyre fra kvæg

0,5

Clopyralid

Mælk

0,01*

Clopyralid

Lever fra svin

0,05*

Diquat

Kartofler (nye og lagrede)

0,05

Diquat

Valmuefrø

0,05*

Epoxiconazol

Hvede, rug, triticale

0,05*

Epoxiconazol

Byg, havre

0,1

Epoxiconazol

Lever fra kvæg og svin

0,1

Florasulam

Hvede, rug, byg, triticale

0,01*

Iodosulfuron-methyl61)

Hvede, rug, byg, triticale

0,01*

Pyraclostrobin

Hvede, rug, triticale

0,1

Pyraclostrobin

Byg, havre

0,2

Sulfosulfuron62)

Hvede, triticale

0,02*

 

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, som gennemfører Kommissionens direktiv 2002/5/EF af 30. januar 2002 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EF-Tidende L 34, s. 7), Kommissionens direktiv 2002/23/EF af 26. februar 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/3637EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EF-Tidende L 64, s. 13), Kommissionens direktiv 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester (bentazon og pyridat) i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EF-Tidende L 134, s. 29), Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EF-Tidende L 187, s. 30) samt Kommissionens direktiv 2002/66/EF af 16. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på frugt, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EF-Tidende L 192, s. 47).