Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Flyttechauffør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !----!---------!----!----------!----!---! 

  S5   P    S5   P    S5  P 

 !----!---------!----!----------!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     15        90         60    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til flyttechaufførfaget.

1. skoleophold (30 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (30 lektioner).

Emnerne for andet skoleophold er:

- Social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (30 lektioner).

Emnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. november 1985.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen