Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for 2.dels-uddannelser inden for servicefagene i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(Tekniske skoler)


Nedenstående retningslinjer om 2. dels-uddannelserne inden for servicefagenes område er en sammenskrivning af allerede udsendte skrivelser om servicefagenes 2. dels-uddannelser.

Uddannelsesmodellerne har virkning fra skoleåret 1985/86 for de elever, der har afsluttet deres basisuddannelse i juni 1985.

 

 A. BEKLÆDNINGSFAGENE 

 1. Beklædningsoperatør 

 Uddannelsen er en 1 1/2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 

  25 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesførløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 15 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 25 - 

 3. skoleophold               5 - 

 Basisuddannelse            Beklædningsoperatør 

 2. Herre- og kjoleskrædder 

 Uddannelsen er en 2. dels-uddannelse på 1 1/2 år, i hvilken 

  der indgår 15 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 30 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 31 - 

 2. skoleophold                5 - 

 3. praktikophold            ca. 2 - 

 Beklædnings-              Herre- og 

 operatør                kjoleskrædder 

 3. Teaterskrædder 

 Uddannelsen er en 2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 15 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 30 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 31 - 

 2. skoleophold                4 - 

 3. praktikophold            ca. 26 - 

 3. skoleophold                1 uge 

 Beklædningsoperatør           Teaterskrædder 

 4. Modist, hue- og kasketmager 

 Uddannelsen er en 2 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               10 uger 

 1. praktikophold            ca. 42 - 

 2. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 24 - 

 3. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 26 - 

                     Modist,hue- og 

 Basisuddannelse             kasketmager 

 5. Strikkeoperatør 

 Uddannelsen er en 1 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 35 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. pratikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               20 - 

 2. praktikophold            ca. 12 - 

 2. skoleophold               15 - 

 3. praktikophold            ca. 14 - 

 Basisuddannelse            Strikkeoperatør 

 B. BEKLÆDNINGSFAGENE 

 1. Textiloperatør 

 Uddannelsen er en 1 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i 

  hvilken der indgår 35 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 6 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 7 - 

 3. skoleophold               10 - 

 4. praktikophold            ca. 12 - 

 4. skoleophold               5 - 

 5. praktikophold            ca. 5 - 

 Basisuddannelse            Textiloperatør 

 2. Farver 

 Uddannelsen er en 1 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 35 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 6 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 7 - 

 3. skoleophold               10 - 

 4. praktikophold            ca. 12 - 

 4. skoleophold               5 - 

 5. praktikophold            ca. 5 - 

 Basisuddannelse            Farver 

 3. Assistentuddannelser 

 Elever kan efter gennemgået basisuddannelse inden for beklædnings- og 

  textilfagene, søge videreuddannelse til konfektions-, trikotage-, 

  textil- eller farveriassistent. 

 C. BUNTMAGERFAGENE 

 1. Buntmager 

 Uddannelsen er en 3-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 25 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 23 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 52 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 47 - 

 3. skoleophold               5 - 

 Basisuddannelse            Buntmager 

 2. Buntmagersyer 

 Uddannelsen er en 2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 23 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 52 - 

 2. skoleophold               10 - 

 Basisuddannelse            Buntmagersyer 

 D. BOLIGMONTERlNGSFAGENE 

 Boligmonteringsområdet omfatter uddannelse til: 

 1. Møbelpolstrer og 

 2. Autosadelmager af en varighed på 3 år, i hvilken der indgår 40 

  ugers skoleundervisning. 

 Efter ca. 1 1/2 år kompetance som industrimøbelpolstrer eller 

  autopolstrer. 

 1., 5. og 6. skoleophold er fælles for møbelpolstrer og 

  autosadelmager. 

 3. Gardindekoratør af en varighed på 1 1/2 år, i hvilken der indgår 

  20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 5 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold                5 - 

 3. praktikophold            ca. 35 - 

 3. skoleophold                5 - 

 4. praktikophold            ca. 13 - 

 4. skoleophold               10 - 

 5. praktikophold            ca. 29 - 

 5. skoleophold                5 - 

 6. praktikophold            ca. 13 - 

 6. skoleophold                5 - 

 Basisuddannelse             Møbelpolstrer 

                     Autosadelmager 

 5. Gardindekoratør 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 5 uger 

 1. skoleophold                5 - 

 2. praktikophold            ca. 26 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 26 - 

 3. skoleophold                5 - 

 Basisuddannelse             Gardindekoratør 

 E. SKOFAGENE 

 1. Serviceskomager 

 Uddannelsen er en 2-årig, 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 30 

  ugers skoleophold. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 26 - 

 2. skoleophold               20 - 

 3. praktikophold            ca. 26 - 

 3. skoleophold               10 - 

 Basisuddannelse             Serviceskomager 

 2. Ortopædiskomager 

 Uddannelsen er en 3 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 

  40 ugers skoleophold. 

 De to første skoleophold er fælles for service- og 

  ortopædiskomageruddannelsen. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 26 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 13 - 

 3. skoleophold               10 - 

 4. praktikophold            ca. 52 - 

 4. skoleophold                9 - 

 5. praktikophold            ca. 29 - 

 5. skoleophold                1 uge 

 6. praktikophold            ca. 9 uger 

 Basisuddannelse             Ortopædiskomager 

 F. FRISØRFAGET 

 1. Frisør 

 Uddannelsen er en 2. dels-uddannelse på 2 år og 11 måneder, i hvilken 

  der indgår 40 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 26 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 26 - 

 3. skoleophold               10 - 

 4. praktikophold            ca. 26 - 

 4. skoleophold               10 - 

 5. praktikophold            ca. 8 - 

 Basisuddannelse             Frisør 

 G. GLASFAGENE 

 1. Glasrørsblæserfaget 

 Uddannelsen er en 3-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 30 

  ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 40 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 40 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 40 - 

 3. skoleophold               10 - 

 Basisuddannelse            Glasrørsblæser 

 H. DEN KERAMISKE UDDANNELSE 

 Den keramiske uddannelse er en trindelt 2. dels-uddannelse af en 

  samlet varighed på 3 år. 

 Trin I: Keramisk fagarbejder 

 Uddannelsen er en 1-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 20 

  ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 6 - 

 Trin II: Drejer og gipser 

 Uddannelsen er en 2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               10 uger 

 1. praktikophold            ca. 79 - 

 2. skoleophold               10 - 

 Basisuddannelse     Keramisk fagarbejder 

                        Drejer og gipser 

 Pottemager 

 Uddannelsen er en 3 1/2 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 25 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 23 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 53 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 74 - 

 3. skoleophold               5 - 

 4. praktikophold            ca. 5 - 

 Basisuddannelse            Pottemager 

 I. PORCELÆNSMALER 

 Uddannelsen er en trindelt 2. dels-uddannelse, af en samlet varighed 

  på 3 år og 5 måneder. 

 Trin 1: Blåmaler 

 Uddannelsen er en 1-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 20 

  ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 6 - 

 Trin II: Figur- og vasemaler 

 Uddannelsen er en 1 1/4 årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               30 uger 

 1. praktikophold            ca. 30 - 

 Trin III: Overglasurmaler 

 Uddannelsen er en 2. dels-uddannelse af en varighed på 1 år og 2 

  måneder, i hvilken der indgår 20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               7 uger 

 1. praktikophold            ca. 17 - 

 2. skoleophold               8 - 

 2. praktikophold            ca. 21 - 

 3. skoleophold               5 - 

             Blåmaler 

 Basisuddannelse 

                    Figur- og vasemaler 

                         Overglasurmaler 

 K. OPTIKERFAGET 

 Uddannelsen er en 4-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 80 

  ugers undervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               20 uger 

 1. praktikophold            ca. 52 - 

 2. skoleophold               40 - 

 2. praktikophold            ca. 52 - 

 3. skoleophold               20 - 

 Basisuddannelse            Optiker 

 L. TANDKLINIKASSISTENT 

 Uddannelsen er en 2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken 

  der indgår 12 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 26 uger 

 1. skoleophold               4 - 

 2. praktikophold            ca. 20 - 

 2. skoleophold               5 - 

 3. praktikophold            ca. 23 - 

 3. skoleophold               3 - 

 4. praktikophold            ca. 23 - 

 Basisuddannelse            Tandklinikassistent 

 M. TANDTEKNIKERFAGET 

 Uddannelsen er en trindelt 2. dels-uddannelse med en samlet varighed 

  af 4 år, i hvilken der indgår 2 X 40 ugers skoleundervisning. 

 Trin I, 2. år - aftagelig protetik 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               40 - 

 2. praktikophold            ca. 34 - 

 Basisuddannelse            Laboratorietandtekniker - 

                    aftagelig protetik 

 Ved afslutning af trin 1 i aftagelig protetik opnår eleven kompetence 

  i aftagelig protetik. 

 Eleven kan herefter søge uddannelse som klinisk tandtekniker, eller 

  kan fortsætte uddannelsen i trin II - fast protetik 

 Trin II, 2. år - fast protetik 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold            ca. 13 uger 

 1. skoleophold               40 - 

 2. praktikophold            ca. 34 - 

 Aftagelig               Laboratorietandtekniker - 

 protetik                fast protetik 

 N. URMAGERFAGET 

 Uddannelsen er en 2. dels-uddannelse på 3 år og 10 uger, i hvilken 

  der indgår 60 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold               10 uger 

 1. praktikophold            ca. 13 - 

 2. skoleophold               10 - 

 2. praktikophold            ca. 30 - 

 3. skoleophold               10 - 

 3. praktikophold            ca. 15 - 

 4. skoleophold               10 - 

 4. praktikophold            ca. 17 - 

 5. skoleophold               10 - 

 5. praktikophold            ca. 33 - 

 6. skoleophold               10 - 

 Basisuddannelse             Urmager 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Det bemærkes, at de enkelte praktikopholds varighed kan forskydes af hensyn til rationel udnyttelse af skoleressourcerne.

Undervisningen meddeles indtil videre på grundlag af de eksisterende kursusplaner.

Vedrørende fællesfagsundervisningen henvises til direktoratets skrivelse herom.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1984 (V-659), direktoratets skrivelse af 17. april 1985 (V-687), direktoratets skrivelse af 22. maj 1985 (V-690), direktoratets skrivelse af 22. august 1985 (V-694), direktoratets skrivelse af 22. august 1985 (V-695).

P.d.v.

e.b.

Carl Hald

viceinsp.

Officielle noter

Ingen