Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Studieplan for kurset 2.4. Dialogprogrammering ved Datanomkursus


Studieplanen har virkning fra august 1982 (genoptryk).

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

A. Formålsbeskrivelse.

Da materiel og programmel bliver stadig billigere, overvejes ofte i større omfang at anvende datakraft ved udviklingen af edb-systemer. Det er bl.a. programmeringsarbejdet, som underkastes sådanne overvejelser, hvilket kan medføre anvendelse, i større eller mindre grad og med mere eller mindre held, af en eller anden form for dialogprogrammering. Ved dialogprogrammering skal i denne forbindelse forstås programmering, som hovedsagelig foregår som en dialog mellem programmør og datamat via en lavhastighedsterminal. Kursets formål må derfor være, at sætte den studerende i stand til på en hensigtsmæssig måde, at betjene sig af de muligheder, som forskellige dialogsystemer, dialogsprog, m.v. tilbyder. Disse systemer, sprog, m.v. indebærer mange muligheder ved udvikling af edb-systemer generelt, men måske specielt ved mindre opgaver er anvendelsen af disse systemer særlig fordelagtig.

B. Hovedemner: formål og indhold.

1. Terminaler

Formål:

Gennemgang af de forskellige typer lavhastighedsterminaler, m.h.t. virkemåde, anvendelighed, o.s.v.

Emner:

Skærmterminaler, hard-copy, datatransmissionsprincipper, grafiske terminaler, lyspen, m.v.

2. Driftssystemet

Formål:

Forskellige principper for dialogsystemers interaktion med driftssystemet iøvrigt.

Emner:

Selvstændigt dialogsystem, integreret dialogsystem, tidsdelingsprincipper, lagerveksling, adgang til data, låse og nøgler, reentrante programmer, back-up, m.v.

3. Teksteditorer

Formål:

Muligheder for at manipulere med data og programmer ved hjælp af forskellige teksteditorer.

Emner:

Eksempler på teksteditorer med vægt på muligheder og begrænsninger.

4. Traditionelle programmeringssprog

Formål:

Hvordan programudvikling foregår, når man ønsker at benytte de traditionelle programmeringssprog, som f.eks. Cobol, Fortran og PL/1.

Emner:

Indtastning og rettelse af kildeprogram, oversættelse og lænkning, eksekvering, hvordan fejl konstateres og rettes, tillempede versioner af traditionelle programmeringssprog, overvågning af eksekvering.

5. Interaktive programmeringssprog

Formål:

Anvendelse og vurdering af interaktive programmeringssprog.

Emner:

APL, data, vektorer og matricer, primitive funktioner, udtryk definerede funktioner, input-output, shared variables, systemkommandoer.

Basic.

6. Specielle dialogsystemer

Formål:

Orientering om forskellige specielle dialogsystemer.

Emner:

Grafiske systemer, Monster, Preview, GPGS, CAI, o.s.v.

Officielle noter

Ingen