Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSTERNE INTERESSENTER ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Faget skal give eleven viden om eksterne krav og forudsætninger ved udvikling og drift af edb-systemer.

MÅL

Eleven skal have kendskab til organisationer og foreninger med tilknytning til edb-området.

Eleven skal være orienteret om de offentlige edb-systemer, der har betydning for virksomhedens administration.

Eleven skal have kendskab til edb-relevant lovgivning.

Eleven skal kunne deltage i udarbejdelse af tilbudsgrundlag samt have kendskab til almindeligt anvendte edb-kontrakter.

Eleven skal have kendskab til udbredte teknologiaftaler mellem arbejdsmarkedets parter samt til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen i en virksomhed.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Organisationer og foreninger

B

Eleven skal have kendskab til edb-områdets organisationer og foreninger, der har relevans for edb-området, såsom:

- nationale og internationale standardiseringsorganisationer.

- leverandør- og brancheforeninger

- brugergrupper

A

Eleven skal være orienteret om arbejdsmarkedets parter og organisationer, der beskæftiger sig med faglige emner.

Uddannelse

A

Eleven skal være orienteret om relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder.

Eksterne systemer

A

Eleven skal være orienteret om udveksling af data med eksterne systemer, såsom:

- postgiro

- toldvæsen

- ATP

- værdipapircentralen

- pengeinstitutter.

B

Eleven skal have viden om på hvilke måder, dataudvekslingen foregår.

A

Eleven skal være orienteret om mulighederne for informationssøgning i eksterne databaser.

Lovgivning

B

Eleven skal have kendskab til edb-relevant lovgivning og foreskrifter, herunder registerlov, ophavsretslovgivning og funktionærlov.

Tilbudsgrundlag

B

Eleven skal kunne deltage i udarbejdelse af tilbudsgrundlag, herunder opnå kendskab til tilbudsgrundlagets elementer:

- tilbudsbetingelser

- virksomhedsbeskrivelse

- opgavebeskrivelse

- krav til maskinel og programmel

- datamængde

- vurderingskriterier ved udvælgelse af tilbud

- leveringsprøve

- særlige forhold.

B

Eleven skal opnå kendskab til hovedprincipperne for tilbudsvurdering, herunder kunne foretage en økonomisk sammenligning af forskellige anskaffelsesformer og vedligeholdelsesaftaler.

Edb-kontrakter

B

Eleven skal have kendskab til edb-kontrakter, deres opbygning og indhold, herunder skal eleven have kendskab til almindeligt anvendte standardkontrakter.

A

Eleven skal være orienteret om leverandørforhold.

Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter

B

Eleven skal have kendskab til udbredte teknologiaftaler på det private og offentlige arbejdsmarked. I denne forbindelse skal eleven være orienteret om sikkerheds- og samarbejdsorganisationen i en virksomhed, herunder rettigheder og forpligtelser.

A

Eleven skal være orienteret om tilrettelæggelse af samarbejdet mellem edb-organisation og eksterne interessenter under forløbet af et edb-projekt.

SAMMENHÆNG TIL ANDRE FAG

Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og lovgivningens påvirkning af projektarbejdet indgår i faget »Projektarbejde«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen