Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MATERIEL OG BASISPROGRAMMEL MINDRE DATAMATER ved edb-assistentuddannelsen


Formål

Faget skal give et indgående praktisk orienteret kendskab til opbygning og funktionsmåde for de mindre datamater (enkeltbrugeranlæg). Der lægges vægt på 1-2 produkter, der er baseret på udbredte standarder.

Hensigten med faget opnås gennem arbejde med opgaver, der kræver udnyttelse af de forskellige lag i de mindre datamater.

MÅL

Eleven skal opnå kendskab til de mindre datamaters (enkeltbrugeranlægs) maskinelle opbygning og funktion.

Eleven skal opnå kendskab til markedsrelevant basisprogrammel til mindre datamater.

Eleven skal opnå kendskab til samspillet mellem materiel og basisprogrammel.

Eleven skal kunne anvende den mindre datamats (enkeltbruger-anlægs) faciliteter til løsning af en given opgave.

Eleven skal være orienteret om anvendelsen af mindre datamater (enkeltbrugeranlæg) i lokalnet.

Eleven skal være orienteret om anvendelse af mindre datamater som flerbrugeranlæg.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 INDHOLD OG DELMÅL 

 Data og datarepræsentation 

 Eleven skal opnå kendskab til begreber og metoder     B 

  til maskinel lagring og behandling af informationer, 

  såsom tal-, tegn- og tekstrepræsentation. 

 Eleven skal kunne anvende typiske og standardiserede    C 

  principper for kodning af data, såsom ASCII, EBCDIC 

  og BCD koder. 

 Eleven skal opnå kendskab til datahierakiet.       B 

 Brug af datamaten 

 Eleven skal kunne betjene enkeltbrugeranlægget.      C 

 Eleven skal kunne anvende de basale kommandoer i      C 

  styresystemet. 

 Eleven skal kunne anvende typiske hjælpeværktøjer     C 

  ved programudvikling, som f.eks. editorer, 

  oversættere, linkere og debuggere. 

 Eleven skal kunne udarbejde og afvikle simple       C 

  rutiner i styresproget. 

 Eleven skal kunne konfigurere enkeltbrugeranlægget     C 

  til løsning af en given opgave, f.eks. ved tilretning 

  af parameterfiler og opstartsfiler. 

 Maskinarkitektur 

 Eleven skal opnå kendskab til datamatens funktionelle   B 

  enheder og deres indbyrdes sammenhænge. 

 Eleven skal opnå kendskab til instruktionscyklus og    B 

  programafvikling i en mindre datamat. 

 Eleverne skal opnå kendskab til sammenhængen mellem    B 

  symbolsk maskinsprog og datamatens instruktionssæt. 

 Eleven skal kunne udarbejde og afvikle simple       C 

  programmer i symbolsk maskinsprog. 

 Eleven skal opnå kendskab til lagerhierakivet.       B 

 Basisprogrammel 

 Eleven skal opnå kendskab til opbygning og funktion    B 

  af et styresystem til enkeltbrugeranlæg. 

 Eleven skal kunne anvende enkelte styresystemrutiner    C 

  i programmer skrevet i symbolsk maskinsprog og i 

  højniveausprog. 

 Sammenkobling af datamater 

 Eleven skal være orienteret om lokalnets opbygning     A 

  og funktion. 

 Eleven skal være orienteret om principperne for      A 

  sammenkobling af datamater, f.eks. v.h.a. lokalnet, 

  modemforbindelser og direkte kabelforbindelser. 

 Flerbrugeranlæg 

 Eleven skal være orienteret om anvendelsen af mindre    A 

  datamater som flerbrugeranlæg. 

SAMMENHÆNGEN TIL ANDRE FAG

Undervisningen i emnet data og datarepræsentation samt i maskinarkitektur skal koordineres med faget »Elektronik«, således at de anvendte termer og begreber stemmer overens.

Emnet data og datarepræsentation forudsætter undervisning i talsystemer i faget »Elektronik«.

Undervisning i lokalnet og i principperne for sammenkobling af datamater skal koordineres med undervisningen i »Distribuerede systemer og datanet«.

Hjælpeværktøjer, som anvendes i dette fag til programudvikling skal være de samme, som anvendes i »Programmering af mindre systemer«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen