Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PROGRAMMERING AF MINDRE SYSTEMER ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Faget skal sætte eleven i stand til at udarbejde programmer i et højniveausprog, der hensigtsmæssigt udnytter de mindre datamater.

Det valgte sprog skal være almindeligt udbredt i erhvervslivet.

MÅL

Eleven skal være orienteret om generelle forhold vedrørende programmeringssprog.

Eleven skal være orienteret om det udvalgte sprogs tilblivelse, og kende til dets anvendelse og særlige karakteristika.

Eleven skal kunne udarbejde hensigtsmæssige og systematiske opbyggede programmer efter entydigt programmeringsgrundlag.

Eleven skal kunne afprøve og dokumentere de udarbejdede programmer.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Programmeringssprog generelt

Eleven skal være orienteret om den historiske A udvikling af sprog, herunder sproggenerationer.

Eleven skal være orienteret om udbredte højniveausprog A og deres egnethed til løsning af afgrænsede administrative opgaver.

Det aktuelle programmeringssprog

Eleven skal være orienteret om det aktuelle sprogs A tilblivelse, anvendelse og særlige karakteristika.

Eleven skal beherske sprogets C

- syntaks og semantik

- kontrolstrukturer

- datatyper

- faciliteter til opdeling i underprogrammer

- faciliteter til filbehandling, herunder håndtering af de almindeligste organisationsformer

- faciliteter til læsning fra og skrivning på ydre enheder

Programmets opbygning

Eleven skal kunne udarbejde hensigtsmæssige og C systematisk opbyggede programmer efter entydigt programmeringsgrundlag under hensyntagen til programmets udseende og virkemåde.

Ved programmets udseende skal der lægges vægt på:

- navngivning

- kommentarer

- indrykning og formattering

- klarhed og simpelthed i opstilling af numeriske -, boolske - og strengudtryk

- struktureret kodning ved brug af sekvens, selektion og iteration.

Ved programmets virkemåde skal der lægges vægt på:

- robusthed (inddatavalidering, beskyttelse mod runtime fejl, ...)

- fornuftig brug af underprogrammer

- flytbarhed

- brugergrænseflade.

Programafprøvning

Eleven skal være i stand til at kunne foretage en C systematisk afprøvning af et program.

Dokumentation

Eleven skal kunne udarbejde dokumentation for det C udviklede program, i form af brugervejledning og teknisk dokumentation.

SAMMENHÆNG TIL ANDRE FAG

Grundlaget for udarbejdelse af programmer i dette fag er den/de designmetode(r), som anvendes i faget »Beskrivelsesværktøjer«.

De omgivelser (maskinel, operativsystem, editor, debugger,...) programmer i dette fag skal udvikles under, er de i faget »Materiel og basisprogrammel, mindre systemer« behandlede.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen