Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PROJEKTARBEJDE ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Eleven skal opnå forståelse af og kendskab til de mange aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med udvikling og indførelse af edb-baserede systemer, samt vedligeholdelse af disse systemer.

Specielt skal eleven gennem selvstændigt arbejde med/i projektarbejdsform opnå forståelse for denne arbejdsforms fordele ved gennemførelse af ændringsprocesser.

MÅL

Eleven skal have kendskab til begreber, metoder og problemer, der knytter sig til projektarbejde

Eleven skal kunne anvende forskellige planlægnings- og styringsmetoder.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og

kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Projektarbejde

Eleven skal have kendskab til etablering af projekter med B projektorganisation, bemanding og projektledelse.

Eleven skal være orienteret om projektlederens rolle A og arbejdsopgaver herunder ansvar og kompetance.

Eleven skal have kendskab til etablering af en projektplan B med nedbrydning i aktiviteter og beskrivelse af disse.

Eleven skal have kendskab til gennemførelsen af et projekt B med særlig vægt på forståelsen af arbejdet i projektgrupper, herunder samarbejde og løsning af konflikter.

Eleven skal være orienteret om, hvorledes lovgivning og aftaler A påvirker forløbet af et edb-projekt.

Eleven skal opnå kendskab til samarbejde med eksterne B interessenter under gennemførelsen af et projekt, herunder samarbejdsudvalg, teknologiudvalg, ...

Projektstyring

Eleven skal have kendskab til de aktiviteter, der er relevante B for styring af et projekt, såsom estimering, tidsstyring, ressourcestyring, økonomistyring, kvalitetsstyring, ...

Eleven skal have kendskab til, hvordan man styrer et projekt B med projektmøder og rapportering.

Eleven skal kunne anvende tids- og ressourcestyringsværktøjer C ved gennemførelse af et projekt.

SAMMENHÆNG TIL ANDRE FAG De belyste aktiviteter og værktøjer i dette fag skal relateres til den valgte systemudviklingsmetode i faget »systemarbejde«.

Belysning af samarbejde med eksterne interessenter og lovgivningens påvirkning af projektarbejdet skal ses i sammenhæng med faget »Eksterne interessenter«.

De belyste aktiviteter og værktøjer i dette fag skal anvendes til planlægning og styring af projektet i faget »Afsluttende projekt«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen