Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag, efg-2.del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Uddannelse: Elektromekaniker

(Til de tekniske skoler, skovskoler, gartnerskoler,

husholdningsskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!----!-----!----!-----!--!---!-----!---!--! 

  P  S10  P  S10  P  S6 P S5 P  P S5 

 !-----!----!-----!----!-----!--!---!-----!---!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt      ialt       ialt      ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10       40        30       70 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10       40        70      110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  6       40        20       60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold  5       40        20       60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold  5       20        40       60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    36      180       180       360 

 --------------------------------------------------------------------- 

SVSD-undervisningen:

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til elektromekanikeruddannelsen.

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedens indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. og 5. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Planlægningen af de to skoleophold foregår som et hele, men det vil være hensigtsmæssigt, at hvert skoleophold udgør et afrundet hele.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1986.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 16. december 1981 (V-524), j. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen