Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Fag/branche: Lastvognsmekaniker

Uddannelsesforløb:

 

 !-------------!---!-----!---!-----!--!-----!--!----! 

    P    S10  P  S9  P  S5  P  S5  P 

 !-------------!---!-----!---!-----!--!-----!--!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløbet er angivet efter henholdsvis efg-basisuddannelse 

  og forskole for lærlinge. 

 Undervisning på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  samlæste klasser. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-     Antal     Obl     Valgfrie    Antal 

 ophold     uger      fællesfag  fag      lektioner 

         i alt     i alt    i alt     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    10       50     50       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold     9       45     45       90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold     5       25     25       50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold     5       30      0       30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      29       150     120       270 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstilling med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til lastvognsmekanikerfaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v.,

herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsæting og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik,

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato, samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 28. januar 1982, V-528, J. nr. 20-30-00-59-01/77

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen