Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Skibsmontør

(Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler,

skovskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!---------!-----------------!-------!----!---!--! 

  P   S10      P      S7   P  S5 P 

 !---!---------!-----------------!-------!----!---!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-     Antal     Obl     Valgfrie    Antal 

 ophold     uger      fællesfag  fag      lektioner 

         i alt     i alt     i alt     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    10       50     50       100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold     7       35     38       73 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold     5       35      0       35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      22       120     88       208 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til skibsmontørfaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3 i stærkt sammentrængt form.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen