Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse:Karosserismed

(Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler,

skovskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----! 

   P   S10   P   S5   P   S9   P   S5 

 !-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløbet er angivet efter henholdsvis efg-basisuddannelse 

  og forskole for lærlinge. 

 Undervisning på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

  samlæste klasser. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-    Antal     Obl.     Valgfrie    Antal 

 ophold    uger      fællesfag  fag      lektioner 

        i alt     i alt    i alt     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    10       40      50       90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    5       30      20       50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    9       40      46       86 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold    5       30      0       30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      29       140     116      256 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til karosserismedefaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

- Emnerne for skoleopholdet er:

- social udvikling

- individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- virksomhedens indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik,

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 16. december 1981, V-521, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen