Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag, retningsbestemte almene fag og valgfrie fag i efg, 2 del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Finmekaniker

(Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler,

skovskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-----!-----!-----!-----!----!----! 

   P   S10  P  S10  P  S6  P6 

 !-------!-----!-----!-----!-----!----!----! 

 P = Praktikforhold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-   Antal    Obl.       Valgfrie  Antal 

 ophold   uger    fællesfag  RAF   fag   lektioner 

       i alt    i alt       i alt   i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10      50    0    40     90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10      50    0    40     90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   6      30   20    14     64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   6      30   20    14     64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    32      160   40   108    308 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problestillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til finmekanikerfaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- Den teknologiske udvikling i relation til: - erhvervsudvikling - ejendomsretsforhold - organisationsforhold - problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- social udvikling

- individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - virksomhedens indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for model 3.

4. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik,

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Retningsbestemte almene fag.

Fagrettet engelsk:

Der undervises efter den af direktoratet godkendte kursusplan for maskinarbejderfaget.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 1. november 1977, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen