Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag & valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Uddannelse: Kontormaskinmekaniker

(Til de tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!-----!----! 

  P  S10  P  S10  P  S6  P  S5  P  S5 

 !-----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!-----!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

        i alt     i alt     i alt     i alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    10      40      50       90 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    10      40      50       90 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold     6      24      30       54 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold     5      20      25       45 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold     5      20      25       45 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt      36      144      180      324 

 -------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til kontormaskinmekanikerfaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger, m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. og 5. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Planlægningen af de to skoleophold foregår som et hele, men det vil være hensigtsmæssigt, at hvert skoleophold udgør et afrundet hele, f.eks. ved anvendelse af de foreslåede temaer.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft pr. dags dato, samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen