Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal. Uddannelse: Klejnsmed, plade- og konstruktionssmed, bygnings- og landbrugssmed

(Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler,

skovskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !---------!---!----!--!----!--!----!--!---! 

   P   S10  P S9  P S5  P S5 P 

 !---------!---!----!--!----!--!----!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

       i alt    i alt      i alt    i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     50       40      90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   9     45       45      90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     25       35      60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   5     30        0      30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    29     150       120     270 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til ovennævnte smedefag.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse V-530, J. nr. 20-30-00-59-01/77, af 16. december 1981.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen