Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRING II ved merkonomkursus


FORMÅL:

- at sætte deltagerne i stand til at kunne fastlægge informationsbehov og give dem indsigt i, hvorledes disse informationer fremskaffes og vurderes.

- at deltaterne skal kunne formulere relevante markedsføringsmål samt kunne fastlægge strategier til at nå disse mål.

VÆGTNING:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 MÅL OG INDHOLD:                    Vejl. Vægtnin 

 g 

                           timetal 

 1. Strategier for markedsføringen          8 

 Deltagerne skal kunne opstille og vurdere 

  alternative strategier, der kan føre til 

  opfyldelse af virksomhedens hovedmål.            C 

 1.1 Baggrund og formål 

 1.2. Strategiske modeller vedr. idegrundlag og 

  hovedmål for markedsføring samt organisa- 

  tionsudvikling 

 1.3. Sammenhæng mellem overordnet virksomhedsstra- 

  tegi og markedsføringsstrategi 

 1.4. Praktiske eksempler på markedsføringsstrategier 

 2. Markedsmuligheder                 6 

 Deltagerne skal kunne fastlægge informationsbehov, 

  herunder skelne mellem primære og sekundære data 

  som grundlag for markedsføringsbeslutninger.         C 

 2.1. Søgning efter markedsmuligheder 

 2.2. Vurdering af markedsmuligheder (udbuds- og 

  efterspørgselsforhold, herunder konkurrentanalyser) 

 2.2.1. fastlæggelse af info-behov, herunder 

  primære og sekundære data 

 2.2.2. Field research/primære data 

 3. Statistiske metoder og begreber          8 

 Deltagerne skal have kendskab til de grundlæggende 

  statistiske metoder og begreber.               B 

 Middeltal 

 Median og kvartiler 

 Modus (typetal) 

 Varians 

 Spredning 

 Hyppighed 

 Index 

 4. Markedsanalyse-teknikker             8 

 Deltagerne skal have kendskab til markedsanalyse- 

  teknikker og de forskellige indsamlingsmetoder.       B 

 4.1. Analyseprocessen 

 4.2. Repræsentative tællinger/totaltællinger 

 4.3. Indsamlingsmetoder 

 4.4. Omkostninger i forbindelse med markedsanalyse 

 5. Analysetyper                   8 

 Deltagerne skal have indsigt i relevante analysetyper 

  og disses anvendelse, herunder i prognose- 

  sammenhæng.                         C 

 5.1. Adfærdsanalyser 

 5.2. Motivanalyser 

 5.3. Reaktionsanalyser 

 5.4. Prognoser 

 6. Fortolkning og anvendelse af analyseresultater  4 

 Deltagerne skal have kendskab til fortolkning og 

  vurdering af analyseresulteter.               B 

 7. Segmenteringsmuligheder i praksis         8 

 Deltagerne skal opnå forståelse for segmenteringens 

  betydning og anvendelse i praksis på både 

  konsument- og producentmarkedet - med henblik 

  på målgruppevalget.                     C 

 7.1. Markedssegmentering 

 7.2. Konsumentmarkedet 

  demografi 

  livsstil 

  produktanvendelse 

 7.3. Producentmarkedet 

  varens anvendelse 

  branche 

  regioner 

  virksomhedsstørrelse 

 7.4. Målgruppevalg 

 8. Studiekredse                   10 

 Kursusdeltagerne udarbejder enten en studiekreds i 

  Markedsføring II eller en studiekreds i 

  Markedsføring III. 

 Studiekredsopgaven kan omfatte tværgående emner 

  fra Markedsføring II og III, hvis fagene følges 

  parallelt. 

 I ALT                         60 timer 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver at et omfang som et halvt eksamensæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1988. Samtidig ophæves læreplan 26.01/12.76 for faget Reklame og markedsvurdering.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv. insp.

Officielle noter

Ingen