Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bødkerfaget


Efter indstilling fra bødker-, kurvemager- og børstenbinderfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i bødkerfaget, og som er bindende for fagets lærermestre. -------------

I læretiden skal lærlingen uddannes i følgende discipliner:

Oprejsning og samling af færdige materialer.

Tildanning af bånd.

Færdiggøring.

Skæring og oparbejdning af materialer.

Krøsning.

Bundenes iskæring og pasning.

Udarbejdning, afstemning og afpudsning.

Tæthed.

Vedligeholdelse af værktøj.

Udregning af indhold.

Lærlingen skal deltage i den for faget godkendte undervisning på teknisk skole, jfr. lærlingelovens § 13.

Lærlingerådet, den 19. august 1958.

Jacobi.

/L.B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen