Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for handelsfaget


Efter at lærlingerådet fra det faglige fællesudvalg for handelslærlinge har modtaget indstilling om ændring af de af rådet under 24. juni 1941 fastsatte regler for lærlingeuddannelse inden for handelsfaget, fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i handelsfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Indenfor handelsfaget (gruppe 29) kan lærlingeuddannelse finde sted i 3 forskellige grupper, nemlig på

1. Lager i engrosforretning.

2. Lager og kontor i en engrosforretning.

3. Et engroslager, der har butiksekspedition.

I kontrakten skal firmaets branche angives, f.eks. kolonial en gros eller manufaktur en gros og en detail o.s.v.

Gennem læretiden skal arbejdet tilrettelægges således, at lærlingen lærer følgende:

Gruppe 1.

Kendskab til de varer, forretningen forhandler.

Kontrol af indgåede varer, herunder undersøgelse af, om varens art og kvalitet samt kolliantal er i overensstemmelse med fragtbreve eller følgeseddel.

Varernes oplagring, sortering og hensigtsmæssige behandling under oplagringen.

Behandling af eventuelt beskadigede varer.

Ekspedition efter ordreseddel i såvel hele kolli som i anbrud samt indpakning.

Udskrivning af nødvendige papirer til forsendelse af varer med bud, post, bane, skib, luftfartøj eller fragtmand i den udstrækning, disse forsendelsesmåder forekommer, samt andet på lageret forekommende skriftligt arbejde.

Kendskab til udarbejdelse af ture for firmaets chauffører, kuske og bude.

Kundebetjening, hvor sådan forekommer.

Telefonekspedition og toldklarering, hvor dette er muligt.

Gruppe II.

Det under gruppe I anførte og desuden:

Det på virksomhedens kontor forefaldende almindelige kontorarbejde, herunder de dele af bogholderiet og kasseregnskabet, der i virksomheden udføres af det underordnede kontorpersonale, samt emballageregnskab, lagerkartotek eller lagerbog, udregning af ekspeditionsnotaer og udskrivning af fakturaer, lettere korrespondance, kendskab til kalkulation samt til kontrol af bankafregning.

Kundebetjening.

Gruppe III.

Det under gruppe I anførte og desuden:

Kundeekspedition.

Kendskab til almindelig vinduespyntning, hvor sådan forekommer.

Lærlingerådet, den 9. september 1960.

Jacobi

/ L.B. Fabricius

Officielle noter

Ingen