Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for glasmagerfaget


Efter indstilling fra glarmester- og glasfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i glarmesterfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen skal i løbet af læretiden oplæres i fremstilling af vinglas eller lignende med fod og ben. Denne oplæring består i:

Anfangning, opblæsning i form, påsætning af ben og fod, idet dog opblæsning i form omfatter andre genstande end vinglas, f.eks. kander, skåle, karafler o.l. Der vil ved denne oplæring være at stille krav om jævn og rigtig glasfordeling, målfasthed o.l. Hvad angår påsætning af ben og fod skal lærlingen det sidste læreår have tilstrækkelig lejlighed til at øve sig i dette arbejde.

For lærlinge på glasværker, hvor der ikke fremstilles vinglas, udgår oplæring af ben og fod.

Lærlingerådet, den 4. maj 1961.

Jacobi

/L.B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen