Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for blomsterhandlerbranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge inden for blomsterhandlerbranchen, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen skal oplæres i faget så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang og varemæssige område muliggør, og uddannes praktisk og fagligt forsvarligt i følgende færdigheder:

1. Varekundskab.

Plantekendskab, plantenavne, kendskab til varernes oprindelse, kvalitetsbedømmelse, kontrol af indgåede varer.

2. Varebehandling.

Hensigtsmæssig behandling og afpudsning af varer. Forsvarlig opbevaring samt indpakning og emballering.

3. Binderi.

En forsvarlig uddannelse i alt det inden for branchen forekommende binderi, herunder f.eks. kurve, almindelige buketter, brude-, rokoko- og empirebuketter, kranse, kistepyntning m.m.

4. Kundebetjening.

Ekspedition, telefonekspedition, ekspedition af skriftlige ordrer og herunder almindeligt forekommende korrespondance.

5. Forsendelse.

Udskrivning af nødvendige papirer til forsendelse af varer med bud, post, bane, skib, luftfartøj eller fragtmand i den udstrækning, disse forsendelsesmåder forekommer, udskrivning af regninger, følgesedler m.v.

6. Vinduespyntning.

Pyntning af vinduer, diske, montrer og udhængsskabe.

7. Varebestilling.

Indkøb og kalkulation.

Lærlingerådet, den 2. april 1962.

Jacobi

/ L.B. Fabricius

Officielle noter

Ingen