Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for hulglassliberfaget


Efter indstilling fra glarmester- og glasfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i hulglassliberfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen skal i løbet af læretiden oplæres i:

Grovslibning, finslibning og polering af mønster (facet, oliver, skær og blomster), planslibning og kugling af bunde samt tildrejning af de til disse arbejder hørende slibesten.

Lærlingerådet, den 4. maj 1961.

Jacobi

/L.B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen