Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bager-, konditor-, møller- og sukkervarefagene


Efter indstilling fra bager-, konditor-, møller- og sukkervarefagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i bager-, konditor-, møller- og sukkervarefagene, og som er bindende for fagenes læremester.

Bagerfaget

Uddannelsen i bagerfaget skal foregå således, at lærlingen, foruden at kunne udføre sit svendestykke, efter end læretid kan udføre almindeligt godt bagerarbejde.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen får kendskab til de i faget sædvanligt anvendte materialer, lærer at benytte det nødvendige værktøj og kan udføre de i faget almindeligt forekommende praktiske arbejder, f.eks.:

1. Dejglægning og dejgføring.

2. Rulning af dejge.

3. Raskning.

4. Afbagning.

5. Opslåning af wienerbrød og herdbrød.

6. Opslåning af morgenbrød og kuvertbrød.

7. Tilberedning af småkager.

8. Pyntning af lagkager og andre konditorkager.

9. Rengøring af bageriet.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

Konditorfaget

Uddannelsen i konditorfaget skal foregå således, at lærlingen, foruden at kunne udføre sit svendestykke, efter endt læretid kan udføre almindeligt godt konditorarbejde.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen får kendskab til de i faget sædvanligt forekommende materialer, lærer at benytte det nødvendige værktøj og kan udføre de i faget almindeligt forekommende praktiske arbejder, f.eks.:

1. Dejglægning og opslåning af wienerbrød, butterdejg, snitter og postejer.

2. Fremstilling af kransekage (kransekagetoppe, kransekagestænger og makronkonfekt).

3. Fremstilling af lagkager, sammensætning og pyntning.

4. Fremstilling af petit fours og pyntekager.

5. Fremstilling af is og pyntning af isanretninger.

6. Temperering og anvendelse af overtrækchokolade.

7. Rengøring af bageriet.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

Møllerfaget

Uddannelsen i møllerfaget skal tilrettelægges således, at lærlingen får indgående kendskab til fagets produktionsforhold, de forskellige møllerimaskiner og de i faget forekommende almindelige kornsorter.

Lærlingen skal kunne:

1. Køre med mølleriet på egen hånd, eventuelt med den nødvendige medhjælp.

2. Skille og samle de forskellige møllerimaskiner såsom valser, sigter, raffinerer (pudsemaskiner), renserimaskiner m.fl. og beslå sigterammer.

3. Endvidere have kendskab til fagets teori samt hvis lærlingen også skal oplæres som grovmøller, kunne bille og sejlfælde en kværn og indstille den til nøjagtig malegang.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

Sukkervarefaget

a. Konfekturebranchen.

Uddannelsen i konfekturebranchen skal foregå således, at lærlingen, foruden at kunne udføre sit svendestykke, efter endt læretid kan udføre de almindeligt forekommende arbejder inden for konfekturebranchen.

Uddannelsen skal tilrettelægges således, at lærlingen får kendskab til de i branchen sædvanligt anvendte materialer, maskiner og værktøj og kan udføre de i branchen almindeligt forekommende arbejder, f.eks.:

1. Tilberedning af sukkeret til kogning af

a. Creme, fondant, likør og kandis

b. Gelee og marmelade med tilsætning af smag.

2. Syltning og konservering af frugt.

3. Brænding af mandler og nødder samt smeltning af sukker til krokant og hård nougat.

4. Oprøring af creme, fondant o.l.

5. Formning af pudderkasser.

6. Støbning på maskine, med tragt, pande og pose.

7. Skæring af almindelige gibsforme.

8. Der bør endvidere gives lærlingen kendskab til fremstilling af nødde- og marcipanmasse, til forarbejdning af disse til deserter, frugter og rocks samt til overtrækning i fondant og chokolade.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

b. Dropskogerbranchen.

Uddannelsen i dropskogerbranchen skal foregå således, at lærlingen, foruden at kunne udføre sit svendestykke, efter endt læretid kan udføre de almindeligt forekommende arbejder inden for dropskogerbranchen.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen får kendskab til de i branchen sædvanligt anvendte materialer, maskiner og værktøj og kan udføre de i branchen almindeligt forekommende arbejder, f.eks.:

1. Tilberedning af sukkeret til:

a. kogning på fyr,

b. kogning på vacuum eller kogemaskine.

2. Tilberedning af det færdigkogte sukker, derunder farvning, tilsætning af essenser m.v. samt trækning.

3. udtrækning af sukker til:

a. fyldte bolcher til plastomat o.l.,

b. valsning og udstikning af massive bolcher og

c. almindeligt forekommende rocks og stænger.

4. Tilberedning af fyld.

5. Kogning af marmeladefyld.

6. Lærlingen bør, såfremt der er mulighed derfor, sættes ind i fremstillingen af drageeevarer.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

Lærlingerådet, den 6. februar 1959.

Jacobi

/J.B. Fabricius

Officielle noter

Ingen