Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for kurvemagerfaget


Efter indstilling fra bødker-, kurvemager- og børstenbinderfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i kurvemagerfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen skal oplæres, så han efterhånden får fornødent kendskab til fagets forskellige brancher.

Der skal gives ham lejlighed til at arbejde i kurvebranchen, han skal lære at arbejde med pilestokke (gestellarbejde), ligesom han skal lære at arbejde med peddig- og manillarør, således at han ved læretidens afslutning på forsvarlig måde kan udføre den foreskrevne svendeprøve.

Lærlingen skal deltage i den for faget godkendte undervisning på teknisk skole, jfr. lærlingelovens § 13.

Lærlingerådet, den 15. januar 1959.

Jacobi.

/L. B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen