Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for ortopædisadelmagerfaget


Efter indstilling fra sadelmager-, tapetserer-, rejsetøjs- og handskemagerfagenes fællesudvalg fastsætter læringerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i ortopædisadelmagerfaget, som er bindende for fagets læremestre.

--------------

Oplæringen skal tilrettelægges med henblik på at bibringe lærlingen størst mulig færdighed i at udføre alle inden for ortopædisadelmagerfaget almindeligt forekommende arbejde, således at han efter endt læretid kan bestå den for faget fastsatte svendeprøve og iøvrigt være i stand til at udføre almindeligt forekommende ortopædisadelmagerarbejde på tilfredstillende måde.

Der tilstræbes den størst mulige alsidighed i uddannelsen.

Hovedvægten lægges på at opøve lærlingen i at udføre følgende ortopædisadelmagerarbejder:

1. Gipsarbejde: 1. Støbning, herunder: a. Armering b. Eventuel armering med sugerør.

2. Modellering, herunder: a. Afpudsning b. Vandslibning.

2. Formearbejde: 1. Læderarbejde: a. Valkning b. Forhøjelser, støtte og pyntepuder c. Afpudsning og lakering af læderbandager.

2. Plast-arbejde: 1. Formgivning i armeret materiale, herunder kendskab til brugen af undertrykanlæg. 2. Formgivning i plademateriale, herunder fremstilling af: a. Håndskinner b. Armskinner c. Benskinner d. Indlæg, ect.

I denne forbindelse opøves kendskab til: 1. Varmebehandling 2. Savning 3. Boring 4. Filing 5. Polering, ect.

3. Montering af bandager og proteser: 1. Skærfning af læder og skind 2. Håndsyning og maskinsyning 3. Anvendelse af klæbemidler til brug ved klæbning af: a. Stof b. Skind c. Læder d. Kunststoffer e. Metaller, ect.

4. kendskab til vedligeholdelse og brug af alle de i faget almindeligt anvendte håndværktøjer og maskiner. Uddannelsens fordeling på læretiden: 1. Læreår: 1. Formearbejde 2. Sadelmagerarbejde 3. Håndsyning. Hovedvægten lægges på kendskab til værktøj og materialer.

2. læreår: Fremstilling af mindre bandager, f.eks.: 1. Natbandager 2. Fodkapsler. Udføres i læder, evt. kunststoffer.

3. læreår: Fremstilling af større bandager og proteser.

4. læreår: Færdighederne opøves og læringen bringes til selvstændigt at kunne: 1. Støbe 2. Modellere 3. Forme 4. Montere, herunder fremstille alle almindelige bandager og proteser.

Lærlingerådet, den 18. september 1963.

Jacobi

/L.B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen