Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for det keramiske fag


Efter indstilling fra det keramiske fags fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i det keramiske fag, og som er bindende for fagets lærermestre.

Lærlingeuddannelsen inden for det keramiske fag omfatter følgende brancher:

1. Model- og gipserbranchen

2. fajance- og porcelænsdrejer- og støberbranchen

3. Overglasurmalerbranchen

4. Pottemagerbranchen.

Oplæringen inden for disse brancher skal tilrettelægges med henblik på at bibringe lærlingen størst mulig færdighed i at udføre alle inden for den enkelte branche forekommende arbejder.

Hovedvægten bør dog lægges på nedenstående specificerede arbejdsområder.

Model- og gipserlærlinge.

Støbning af forme (serviceforme, sprængte forme og kileforme).

Drejning og støbning af modeller, originalforme og indretning af arbejdsmodeller.

Støbning af uægte forme til figurer.

Indretning af figurer.

Udførelse af originalmodeller efter given tegning eller skitser, herunder skæring af motiver.

I løbet af læretiden skal lærlingen deltage i arbejdet på andre faget tilknyttede afdelinger (drejestue o.s.v.).

Fajance- og porcelænsdrejere og -støbere.

Drejning, herunder opdrejning (kopper o.s.v.).

Udskæringsarbejder.

Støbning af service.

Støbning af figurer.

Et halvt år på gipserstuen.

Overglasurmalere.

Let blomstermaleri.

Sværere blomstermaleri.

Let gulddekoration.

Sværere gulddekoration.

Fond.

Farvebånd.

Pottemageri.

Tilberedning af ler og begitteler.

Frihåndsdrejning.

Begitning og glacering.

Indsætning i ovn og brænding.

Formning, støbning og kvætsning.

Lærlingerådet, den 6. marts 1964.

Jacobi

/L. B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen