Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for auto- og autoreservedelsbranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler inden for ovennævnte branche, og som er bindende for fagets læremestre.

Læremesteren skal drage omsorg for, at lærlingen får en alsidig og grundig oplæring i faget. Den praktiske uddannelse kan gives samtidigt med den teoretiske, således at lærlingen gradvis får kendskab til samtlige de discipliner, oplæringen tager sigte på, og således at disse discipliner gøres aktuelle og interessebefordrende og tilpasses den undervisning, der gives i handelsskolen.

Oplæringen, skal i det omfang, virksomhedens organisation giver mulighed derfor, omfatte følgende punkter:

1. Varekundskab.

Kendskab til - hvad angår reservedelsområdet - varernes benævnelse og anvendelse, kvalitetsbedømmelse, kontrol af indgåede varer.

Virksomheder, der uddanner butikslærlinge inden for bil- og reservedelssalg en detail, skal endvidere bibringe lærlingen kendskab til variationerne og et minimum af teknisk viden, vedrørende de bilmærker, som virksomheden forhandler, herunder kendskab til udstyr og reservedele, der sædvanligvis indgår i forretningens detailsalg.

2. Varebehandling. (Reservedele)

Hensigtsmæssig og forsvarlig lagring af varer, udskrivning af mærker og mærkning af varer samt forsvarlig indpakning og emballering.

3. Ekspedition. (Salg)

Kundebetjening, telefonekspedition, ekspedition af skriftlige ordrer, salg efter katalog.

For ovenanførte virksomheders vedkommende lægges der vægt på kendskab til det nødvendige blanketmateriale ved kontantsalg og ved afbetalingsforretninger og ved indregistrering af biler, samt tillige afgifts-, finansierings- og garantibestemmelser.

Endvidere uddannelse i indretning og brug af kunde- og emnekartoteker, prislister og brochurer og kendskab til vurderingsprincipperne ved handel med brugte enheder (automobiler).

Lærlingen må endvidere, i det omfang det er muligt, oplæres til kundeekspedition ved de almindeligst forekommende serviceydelser og disses eventuelle katalogisering.

4. Forsendelse.

Udskrivning af nødvendige papirer til forsendelse af varer med post, bane, skib, luftfartøj eller fragtmand i den udstrækning, disse forsendelser forekommer.

Udskrivning af følgesedler, regninger, kvitteringer og retursedler.

5. Vinduesdekoration. (Reservedele)

Eventuel pyntning af forretningsmontrer, udhængsskabe og vinduer. Udfærdigelse af prissedler og vareskilte, i den udstrækning disse funktioner forekommer.

6. Varebestilling.

Opgørelse af reservedelslagerbeholdning.

Udskrivning af ordresedler til leverandører, anvendelse af fabrikskataloger.

Kendskab til de vigtigste leverandører inden for branchen og deres artikler.

7. Andre discipliner.

Lærlingen skal endvidere oplæres til at deltage i følgende funktioner i det omfang, det er muligt.

Føring af forretningens lovpligtige bøger og den forekommende korrespondance, vareindkøb efter forretningens behov og kalkulation.

For automobilvirksomhedernes vedkommende vil kendskab, i det omfang det er muligt, begrænse sig til statiske og driftsmæssige opstillinger vedrørende bilsalget, reservedelsomsætning (og eventuelt værksteds drift).

Uddannelse kan kun finde sted i sådanne forretninger, som af fællesudvalget for butikslærlinge kan anerkendes som egnede læresteder.

Lærlingerådet, den 24. juni 1969.

Povl Hermann

/ Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen