Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for glarmesterfaget


Efter indstilling fra glarmester- og glasfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i glarmesterfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Foruden at kunne udføre sit svendestykke i henhold til gældende regulativ efter endt læretid må lærlingens uddannelse have være så alsidig, at den pågældende vil være i stand til at udføre almindeligt godt glarmesterarbejde.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen også lærer:

1. tilskæring af gangbare arter og dimensioner af glas,

2. indsætning og opklodsning af ruder i gangbare vindues- og tagkonstruktioner,

3. blyindfatning af glas,

4. opspænding og behandling af de forskellige billedmaterialer,

5. slibning og vedligeholdelse af det til faget hørende værktøj.

Lærlingen skal i læretiden følge den for fagets lærlinge anordnede obligatoriske undervisning på fagskole.

Lærlingerådet, den 13. marts 1969.

Henry Gran

/ Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen