Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bagerfaget


Uddannelsen i bagerfaget skal foregå således, at lærlingen foruden at kunne udføre sit svendestykke, efter endt læretid kan udføre almindeligt godt bager- og konditorarbejde.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen får kendskab til de i faget sædvanligt anvendte materialer, lærer at benytte det nødvendige værktøj og kan udføre de i faget almindeligt forekommende praktiske arbejder, f.eks.:

1. Dejglægning og dejgføring.

2. Rulning af dejge.

3. Raskning.

4. Afbagning.

5. Opslåning af wienerbrød, butterdejg og herdbrød.

6. Opslåning af morgenbrød og kuvertbrød.

7. Fremstilling af småkager.

8. Fremstilling af lagkager og andre konditorkager.

9. Fremstilling af kransekage (kransekagetoppe, overflødighedshorn, kransekagestænger og makronkonfekt).

10. Fremstilling af Petit fours og tørkager.

11. Temperering og anvendelse af overtrækschokolade.

12. Rengøring af bageriet.

I øvrigt må det iagttages, at der bibringes lærlingen forståelse af de almindelige hygiejniske krav ved fremstilling af fødevarer, og at han kan arbejde renligt og selvstændigt.

P. Hermann

/C. Jørgensen

Officielle noter

Ingen